Click Buttons Info on the author of this site Go to the Home Page Go to the Contact page Read Site Updates and latest news Go to the Utility Download Page Go to the Web Links Page View or Sign my Guest Book


NOSTALGIA:
My Dear MumRest in Peace mum

P23-Prayer_In.jpg - 55417 Bytes

RIP PrayerP24-Prayer_Out1.jpg - 24660 Bytes P25-Prayer_Out2.jpg - 16674 BytesP22-Coffin.jpg - 79386 Bytes

The last picture ever :-(


Here is a poem that my work mate Charles Scicluna wrote to my mother after her death. Thanks a lot my friend.


Lil Marija Mifsud


Mulej, gejja Marija,
u se jkun hemm kulhadd;
mill-gnien tal-gilji Tieghek,
bhal din mint se ssib qatt.


Dil-mara tafha sewwa:
zghira bhaz-zghar Tieghek;
thallix lill-kbar jaqbzuha;
sibha u hudha Mieghek.


Kellimha Int ghax gwejda;
titkellem wisq bil-mod;
ghidilha fis kemm thobbha;
kellimha b'lehen sod.


W jekk hi taqbzilha demgha,
issaqsihiex ghalfej'.
Dil-mara habbet hafna
u ma jonqosha xej'.


Dil-mara kantat vrusek:
bukkett ta' wens ifuh;
dil-mara fehmet kollox
ghax taf tifsir id-dmugh.


Dil-mara ghexet hajtek
fil-ferrh u fid-dulur;
bit-tama qasmet qalbha;
roddilha dan l-unur:


sibilha postha qribek,
b'capcipa ta' kulhadd.
Mill-ward tal-fwieha t'Ommok,
daqs din ma jfewhek hadd.Carmel Scicluna
2.07.01
Click below links for other photos of my mother


My Dear Mum Main Page

My mother when was young
My mother in Romance
My mother and dad / family
My mother and me
My mother at holiday
My mother in her late 50's / early 60's
My mother during her last months of life
* Rest in Peace (including a lovely poem by Carmel Scicluna) *


Click here to download an archived file of all Mum's photos found here in better quality and larger size (5Mb zip file)
BackGround Music: Largo from The Four Seasons - Spring, by Vivaldi
<bgsound src="springlargo2.mid" loop=4>


Click here to go to Nostalgia Main Section